Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Templates blogspot bán mỹ phẩm làm đẹp

Giao diện blogspot siêu đẹp thích hợp làm trang bán mỹ phẩm làm đẹp khá hợp lý, được tích hợp các tiện ích tưởng chừng như chỉ một website mới có nhưng tất cả đều có với blogpsot.
templates blogspot bán mỹ phẩm làm đẹp

XEM DEMO
Ưu điểm :
 • Sticky menu khá đẹp
 • Slider image
 • Ads
 • ... rất nhiều cái đẹp các bạn xem demo sẽ rõ
Giá sản phẩm : 400.000VNĐ
Liên hệ : 0967 84 99 34 - Mail : manhongit.dhp@gmail.com

Templates blogspot bán hàng pha lê chuyên nghiệp

Ra mắt phiên bản templates blogspot bán hàng pha lê thủy tinh siêu đẹp, tích hợp kèm đăng bài tin tức và bán hàng cực kỳ chuyên nghiệp.
templates blogspot bán hàng pha lê thủy tinh
XEM DEMO

Ưu điểm của giao diện này

 • Sticky menu đính trượt khá đẹp
 • Tích hợp đăng bài tin tức
 • Hiệu ứng image khi rê chuột
 • Slider ảnh
 • Menu chuyên mục
 • ....
Giá sản phẩm : 300.000VNĐ
Liên hệ : Hotline 0967 84 99 34 - mail : manhongit.dhp@gmail.com

Widget comments mới nhất cho blogspot

Widget comments mới là một tiện ích phổ biến giúp bạn quản lý comments hiệu quả cho blogspot, khi có ai đó comments (bình luận) thì tại widget sẽ xuất hiện ngay.
widget bình luận mới nhất cho blogspot

Đây là một tiện ích widget được Đồng Việt Blog sử dụng và mình thấy đẹp nên lấy về share cho các bạn nếu bạn nào thích thì sử dụng.

Thêm widget comments mới nhất cho blogpsot

Để thêm hộp bình luận này thì các bạn vào phần Bố cục > thêm tiện ích HTML/Javascript ở nơi nào mà bạn muốn đặt hộp bình luận này và thêm vào đó đoạn code sau :
<style type="text/css">.trai.avatarImage{background:#fff;border:1px solid #fff;padding:1px;}a.nxmoia{color:#8E8E8E}a.nxmoia:hover{color:#FFF}div#nxmoi li{border-bottom:none}.buttoncmt{margin:4px 0;background-color:#333;width:143px;font-size:12px;padding:3px;border-radius:5px}#nxmoi .avatarImage,#nxmoi .noi-dung{position:relative}#nxmoi .avatarImage{margin:1px 10px 0 0}#nxmoi .avatarImage,#nxmoi .avatarRound{width:30px;height:30px}#nxmoi .avatarImage{margin:1px 10px 0 0}#nxmoi .avatarImage,#nxmoi .noi-dung{position:relative}.trai{float:left}#nxmoi .name{position:absolute;top:-5px;right:-6%;background:none repeat scroll 0% 0% #353535;padding:2px 4px;line-height:16px;color:#FFF}#nxmoi .noi-dung{background:#2c2a28;padding:13px 10px 4px;width:77.5%}</style><div id='nxmoi'><script type="text/javascript">var _0x7d54=["\x3C\x75\x6C\x3E","\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68","\x65\x6E\x74\x72\x79","\x66\x65\x65\x64","\x3C\x6C\x69\x3E","\x6C\x69\x6E\x6B","\x72\x65\x6C","\x61\x6C\x74\x65\x72\x6E\x61\x74\x65","\x68\x72\x65\x66","\x61\x75\x74\x68\x6F\x72","\x24\x74","\x6E\x61\x6D\x65","\x73\x72\x63","\x67\x64\x24\x69\x6D\x61\x67\x65","\x2F\x73\x31\x36\x30\x30\x2F","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x2F\x73","\x2D\x63\x2F","\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65","\x2F\x73\x32\x32\x30\x2F","\x2F\x73\x35\x31\x32\x2D\x63\x2F","\x68\x74\x74\x70\x3A","\x62\x6C\x6F\x67\x62\x6C\x6F\x67\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x69\x6D\x67\x2F\x62\x31\x36\x2D\x72\x6F\x75\x6E\x64\x65\x64\x2E\x67\x69\x66","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x31\x2E\x62\x70\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x73\x70\x6F\x74\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x2D\x4E\x41\x4D\x5A\x65\x6A\x4B\x34\x31\x53\x6F\x2F\x54\x30\x65\x76\x56\x30\x5F\x53\x53\x55\x49\x2F\x41\x41\x41\x41\x41\x41\x41\x41\x43\x73\x6F\x2F\x6F\x6C\x36\x2D\x50\x4B\x6B\x5A\x69\x70\x41\x2F\x73","\x2F\x6D\x64\x5F\x62\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x5F\x6C\x6F\x67\x6F\x2E\x70\x6E\x67","\x62\x6C\x6F\x67\x62\x6C\x6F\x67\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x69\x6D\x67\x2F\x6F\x70\x65\x6E\x69\x64\x31\x36\x2D\x72\x6F\x75\x6E\x64\x65\x64\x2E\x67\x69\x66","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x34\x2E\x62\x70\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x73\x70\x6F\x74\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x2D\x6B\x30\x55\x37\x76\x31\x57\x70\x4E\x52\x73\x2F\x54\x30\x65\x75\x4B\x4D\x48\x51\x69\x5F\x49\x2F\x41\x41\x41\x41\x41\x41\x41\x41\x43\x73\x67\x2F\x44\x4E\x71\x7A\x69\x6E\x68\x76\x78\x74\x34\x2F\x73","\x2F\x6D\x64\x5F\x6F\x70\x65\x6E\x69\x64\x5F\x6C\x6F\x67\x6F\x2E\x70\x6E\x67","\x62\x6C\x6F\x67\x62\x6C\x6F\x67\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x69\x6D\x67\x2F\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x2E\x67\x69\x66","\x67\x72\x61\x76\x61\x74\x61\x72\x2E\x63\x6F\x6D","\x26\x73\x3D","\x61\x76\x61\x74\x61\x72\x52\x6F\x75\x6E\x64","","\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x74\x72\x61\x69\x20\x61\x76\x61\x74\x61\x72\x49\x6D\x61\x67\x65\x22\x3E\x3C\x69\x6D\x67\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22","\x22\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x20\x61\x6C\x74\x3D\x22","\x22\x20\x68\x65\x69\x67\x68\x74\x3D\x22","\x22\x20\x77\x69\x64\x74\x68\x3D\x22","\x22\x20\x2F\x3E\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E","\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x27\x74\x72\x61\x69\x20\x6E\x6F\x69\x2D\x64\x75\x6E\x67\x27\x3E\x3C\x73\x70\x61\x6E\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x27\x6E\x61\x6D\x65\x27\x3E","\x3C\x2F\x73\x70\x61\x6E\x3E","\x63\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72\x69\x6E\x67","\x26\x23\x38\x32\x33\x30\x3B","\x3C\x61\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x6E\x78\x6D\x6F\x69\x61\x22\x20\x72\x65\x6C\x3D\x22\x6E\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x22\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x22\x3E","\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E","\x3C\x64\x69\x76\x20\x73\x74\x79\x6C\x65\x3D\x27\x63\x6C\x65\x61\x72\x3A\x20\x62\x6F\x74\x68\x27\x2F\x3E\x3C\x2F\x6C\x69\x3E","\x69\x6E\x6E\x65\x72\x48\x54\x4D\x4C","\x6E\x78\x6D\x6F\x69","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x42\x79\x49\x64"];function nxmoi(_0x9990x2){var _0x9990x3;_0x9990x3=_0x7d54[0];for(var _0x9990x4=0;_0x9990x4<numComments;_0x9990x4++){var _0x9990x5,_0x9990x6,_0x9990x7,_0x9990x8;if(_0x9990x4==_0x9990x2[_0x7d54[3]][_0x7d54[2]][_0x7d54[1]]){break };_0x9990x3+=_0x7d54[4];var _0x9990x9=_0x9990x2[_0x7d54[3]][_0x7d54[2]][_0x9990x4];for(var _0x9990xa=0;_0x9990xa<_0x9990x9[_0x7d54[5]][_0x7d54[1]];_0x9990xa++){if(_0x9990x9[_0x7d54[5]][_0x9990xa][_0x7d54[6]]==_0x7d54[7]){_0x9990x5=_0x9990x9[_0x7d54[5]][_0x9990xa][_0x7d54[8]]}};for(var _0x9990xb=0;_0x9990xb<_0x9990x9[_0x7d54[9]][_0x7d54[1]];_0x9990xb++){_0x9990x6=_0x9990x9[_0x7d54[9]][_0x9990xb][_0x7d54[11]][_0x7d54[10]];_0x9990x7=_0x9990x9[_0x7d54[9]][_0x9990xb][_0x7d54[13]][_0x7d54[12]];};if(_0x9990x7[_0x7d54[15]](_0x7d54[14])!= -1){_0x9990x7=_0x9990x7[_0x7d54[18]](_0x7d54[14],_0x7d54[16]+avatarSize+_0x7d54[17])}else {if(_0x9990x7[_0x7d54[15]](_0x7d54[19])!= -1){_0x9990x7=_0x9990x7[_0x7d54[18]](_0x7d54[19],_0x7d54[16]+avatarSize+_0x7d54[17])}else {if(_0x9990x7[_0x7d54[15]](_0x7d54[20])!=-1&&_0x9990x7[_0x7d54[15]](_0x7d54[21])!=0){_0x9990x7=_0x7d54[21]+_0x9990x7[_0x7d54[18]](_0x7d54[20],_0x7d54[16]+avatarSize+_0x7d54[17])}else {if(_0x9990x7[_0x7d54[15]](_0x7d54[22])!= -1){_0x9990x7=_0x7d54[23]+avatarSize+_0x7d54[24]}else {if(_0x9990x7[_0x7d54[15]](_0x7d54[25])!= -1){_0x9990x7=_0x7d54[26]+avatarSize+_0x7d54[27]}else {if(_0x9990x7[_0x7d54[15]](_0x7d54[28])!= -1){if(defaultAvatar[_0x7d54[15]](_0x7d54[29])!= -1){_0x9990x7=defaultAvatar+_0x7d54[30]+avatarSize}else {_0x9990x7=defaultAvatar}}else {_0x9990x7=_0x9990x7}}}}}};if(showAvatar==true){if(roundAvatar==true){_0x9990x8=_0x7d54[31]}else {_0x9990x8=_0x7d54[32]};_0x9990x3+=_0x7d54[33]+_0x9990x8+_0x7d54[34]+_0x9990x7+_0x7d54[35]+_0x9990x6+_0x7d54[36]+avatarSize+_0x7d54[37]+avatarSize+_0x7d54[38];};_0x9990x3+=_0x7d54[39]+_0x9990x6+_0x7d54[40];var _0x9990x5=_0x9990x5[_0x7d54[18]](/<.*?>/ig,_0x7d54[32]);var _0x9990xc=_0x9990x9[_0x7d54[41]][_0x7d54[10]];var _0x9990xd=_0x9990xc[_0x7d54[18]](/(<([^>]+)>)/ig,_0x7d54[32]);if(_0x9990xd!=_0x7d54[32]&&_0x9990xd[_0x7d54[1]]>characters){_0x9990xd=_0x9990xd[_0x7d54[42]](0,characters);_0x9990xd+=_0x7d54[43];}else {_0x9990xd=_0x9990xd};_0x9990x3+=_0x7d54[44]+_0x9990x5+_0x7d54[45]+_0x9990xd+_0x7d54[46];_0x9990x3+=_0x7d54[47];};document[_0x7d54[50]](_0x7d54[49])[_0x7d54[48]]=_0x9990x3;}</script><script type="text/javascript">//<![CDATA[var numComments = numComments || 5,  avatarSize = avatarSize || 30,  characters = characters || 30,  defaultAvatar = defaultAvatar || "http://www.mpgh.net/forum/customavatars/avatar1449354_4.gif",  showAvatar = "undefined" === typeof showAvatar ? !0 : showAvatar,  roundAvatar = "undefined" === typeof roundAvatar ? !0 : roundAvatar,  hideCredits = "undefined" === typeof hideCredits ? !1 : roundAvatar//]]></script><script type="text/javascript" src="/feeds/comments/default?alt=json&amp;callback=nxmoi&amp;max-results=5"></script></div><div class="buttoncmt"><a target="_blank" href="/p/recent-comment.html">Xem thêm nhận xét mới &#8594;</a></div>
Sau đó lưu tiện ích lại và kiểm tra thành quả tiện ích các bạn vừa thêm vào nhé. Chúc các bạn thành công.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

2 phút để đưa bài viết mới index lên google

Index ngay khi bài viết xuất bản là một việc cần khi blogspot hay website của bạn đang có đối thủ đang nhìn ngắm để chôm chỉa nội dung, và việc index bài viết lên google luôn được các seoer chú trọng.

Vậy làm sao để index bài viết lên google sau khi xuất bản

Hiện nay thì có 2 công cụ giúp bạn index lên google ngay sau khi xuất bản, có nghĩa là sau khi viết bài xong xuất bản thì bài viết của bạn đã có mặt trên google.
 • Google submit url
 • Dùng trình thu thập dữ liệu của google webmasters tools

1. Google submit url

Đối với công cụ này khá dễ dàng, các bạn chỉ việc truy cập vào đây và nhập url bài viết mới vào nhập mã cập nhập và bấm gởi yêu cầu thế là xong.
đưa bài viết lên google
Read more »

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Check backlink qua mặt đối thủ trên top google

Sau khi đã xây dựng onpage seo xong nhưng bạn vẫn chưa qua mặt đối thủ của mình, có nhiều bạn không biết tại sao và hỏi mình. Mình cũng đã nói cho bạn hiểu là seo và đặc biệt là seo blogspot là dựa vào khá nhiều yếu tố. Và trong đó có backlink là cách mà người ta thường tăng thứ hạng hiệu quả.
công cụ check backlink
Read more »